All materials

Search materials:

Key words

Material languages

Material type

File type

Target groups

Material authors

Institutions

Searched materials:

Found 5 materials with parametrs:

Material authors:

Turčínek Pavel
Edit filters
Sladko maščevanje

Sladko maščevanje

11. 11. 2019

File type:

Presentation
Pripravljen je za takojšno uporabo, vsebuje didaktične opombe in vprašanja za diskusijo ter/ali druge naloge. Več primerov je na voljo na ENAI database of educational materials. Ciljna...
Príklad z reálneho života: Sladká pomsta

Príklad z reálneho života: Sladká pomsta

02. 09. 2019

File type:

Document, Presentation
Tento dokument je príkladom z reálneho života ilustrujúci dôležitosť hodnôt akademickej integrity v profesionálnom živote. Bol vytvorený ako súčasť Nástrojov pre medzisektorovú...
Praxisbeispiel: Rache ist süß

Praxisbeispiel: Rache ist süß

27. 07. 2019

File type:

Document, Presentation
Zielgruppe: Jura-Studierende; Studierende allgemein Inhalt: Konsequenzen von akademischem Fehlverhalten (Contract Cheating) im späteren Beruf Lernziele: mögliche Spätfolgen von...
Reālās dzīves piemērs: Salda atriebība

Reālās dzīves piemērs: Salda atriebība

30. 06. 2019

File type:

Document, Presentation
Šis dokuments apraksta reālās dzīves piemēru, kas demonstrē akadēmiskā godīguma vērtību nozīmi profesionālajā darbībā. Tas ir daļa no Rīkkopas starpnozaru sadarbībai akadēmiskā...
Real-life example: Sweet revenge

Real-life example: Sweet revenge

19. 06. 2019

File type:

Document, Presentation
This document is a real life example illustrating importance of the values of academic integrity in professional life. It was created as a part of Toolkit for cross-sector cooperation in terms of...

European Network for Academic Integrity was supported by the Erasmus+ Strategic Partnerships project 2016-1-CZ01-KA203-023949.