All materials

Search materials:

Key words

Material languages

Material type

File type

Target groups

Material authors

Institutions

Searched materials:

Found 7 materials with parametrs:

Material languages:

Slovak
Edit filters

Otázky plagiátorstva, etiky a integrity: definované a vysvetlené

17. 09. 2019

File type:

Web page
„... slovenskí študenti majú najvyššie povedomie o plagiátorstve spomedzi všetkých krajín EÚ.“ Je to zaväzujúce a je potrebné toto povedomie prehlbovať a dosiahnuť, aby aj...

Akademická etika pre stredoškolákov

02. 09. 2019

File type:

Presentation
Základná informácia Cieľová skupina: študenti stredných škôl, absolventi stredných škôl Zhrnutie: pomôcť pripraviť študentov na univerzitný alebo pracovný život Ciele:...
Príklad z reálneho života: Uznanie v tíme

Príklad z reálneho života: Uznanie v tíme

02. 09. 2019

File type:

Document, Presentation
Tento dokument je príkladom z reálneho života ilustrujúci dôležitosť hodnôt akademickej integrity v profesionálnom živote. Bol vytvorený ako súčasť Nástrojov pre medzisektorovú...
Príklad z reálneho života: Sladká pomsta

Príklad z reálneho života: Sladká pomsta

02. 09. 2019

File type:

Document, Presentation
Tento dokument je príkladom z reálneho života ilustrujúci dôležitosť hodnôt akademickej integrity v profesionálnom živote. Bol vytvorený ako súčasť Nástrojov pre medzisektorovú...
Príklad z reálneho života: Dôsledky jedného pochybenia

Príklad z reálneho života: Dôsledky jedného pochybenia

30. 08. 2019

File type:

Document, Presentation
Tento dokument je príkladom z reálneho života ilustrujúci dôležitosť hodnôt akademickej integrity v profesionálnom živote. Bol vytvorený ako súčasť Nástrojov pre medzisektorovú...
The European Code of Conduct for Research Integrity

The European Code of Conduct for Research Integrity

06. 08. 2019

File type:

Document
The linked webpage contains the links to the Code in all the above-mentioned languages. The European Code of Conduct for Research Integrity serves the European research community as a framework...
Kde je hranica medzi chabou (zlou) akademickou praxou a plagiátorstvom?

Kde je hranica medzi chabou (zlou) akademickou praxou a plagiátorstvom?

05. 06. 2019

File type:

Document
Toto cvičenie má byť použité v kontexte vyučovacej jednotky týkajúcej sa referencovania (odkazovania na zdroje), akademickej integrity alebo oboznamovania sa s výskumnými...

European Network for Academic Integrity was supported by the Erasmus+ Strategic Partnerships project 2016-1-CZ01-KA203-023949.