All materials

Search materials:

Key words

Material languages

Material type

File type

Target groups

Material authors

Institutions

Searched materials:

Found 12 materials with parametrs:

Material languages:

Slovenian
Edit filters
Etično delovanje v raziskovanju in praksi

Etično delovanje v raziskovanju in praksi

11. 11. 2019

File type:

Presentation
Struktura Etika in raziskovanje. Primeri neetičnega delovanja. Osvojene lekcije. Povzetek. Osnovne informacije Ciljna skupina: študenti. Povzetek: štirje primeri...
Nepremišljena odločitev

Nepremišljena odločitev

11. 11. 2019

File type:

Presentation
Pripravljen je za takojšno uporabo, vsebuje didaktične opombe in vprašanja za diskusijo ter/ali druge naloge. Več primerov je na voljo na ENAI database of educational materials. Ciljna...
Sladko maščevanje

Sladko maščevanje

11. 11. 2019

File type:

Presentation
Pripravljen je za takojšno uporabo, vsebuje didaktične opombe in vprašanja za diskusijo ter/ali druge naloge. Več primerov je na voljo na ENAI database of educational materials. Ciljna...
Primer iz resničnega življenja: Nezaupanje (poslovna etika)

Primer iz resničnega življenja: Nezaupanje (poslovna etika)

19. 10. 2019

File type:

Document, Presentation
Ta dokument je primer iz resničnega življenja in prikazuje pomen akademske integritete v profesionalnem življenju. Pripravljen je bil kot del Orodja za medsektorsko sodelovanje v smislu akademske...

20 najpogostejših medbesedilnih napak v pisnih izdelkih študentov na Pedagoški univerzi v Freiburgu (Freiburg University of Education)

14. 08. 2019

File type:

Document
A total of 82 term papers and final theses at Freiburg University of Education, Freiburg, Germany, were examined 2014 – 2016 in terms of their intertextual quality. Of the 109 distinctions made...

Kako se izogniti plagiatorstvu: parafraziranje, citiranje in povzemanje

14. 08. 2019

File type:

Document
Plagiarism means that we take a work or an idea of someone else and present it as our own. To avoid plagiarism the document explains the basic concepts paraphrasing, quotation and summary. Please...

Kje je meja med slabimi akademskimi praksami in plagiatorstvom?

14. 08. 2019

File type:

Document
The exercise is intended to be used in the context of a learning unit on academic writing, referencing, academic integrity or introducing research skills. The students should read the eight...

Kriteriji za določanje resnosti plagiatorstva

14. 08. 2019

File type:

Document
Papers presented with intertextually incorrect passages must, first, be judged by decision makers and be identified as plagiarism. The next step would be the clarification of the severity of such a...

Ključna vprašanja za pomoč pri določanju intertekstualnosti in formalne kakovosti besedil ter domnevnega plagiatorstva

14. 08. 2019

File type:

Document
These questions are set to help the assessors to identify the signs of plagiarism. This guide should be used as a whole to identify any potential plagiaristic behaviour.
The European Code of Conduct for Research Integrity

The European Code of Conduct for Research Integrity

06. 08. 2019

File type:

Document
The linked webpage contains the links to the Code in all the above-mentioned languages. The European Code of Conduct for Research Integrity serves the European research community as a framework...
1 2

European Network for Academic Integrity was supported by the Erasmus+ Strategic Partnerships project 2016-1-CZ01-KA203-023949.