Akademická etika pre stredoškolákov

<< Materials list

Akademická etika pre stredoškolákov

02. 09. 2019

Key words:

Plagiarism, Citation

Material languages:

Slovak

File content types:

Workshop

File type:

Presentation

Material authors:

Glendinning Irene

Recommendes:

ENAI recommended

Základná informácia

  • Cieľová skupina: študenti stredných škôl, absolventi stredných škôl
  • Zhrnutie: pomôcť pripraviť študentov na univerzitný alebo pracovný život
  • Ciele: (1) zvýšiť informovanosť o akademickej integrite; (2) skúmať využívanie zdrojov informácií; (3) skúmať vnímanie prijateľných postupov; (4) zlepšiť porozumenie študentov ohľadne písania akademických textov
  • Dĺžka: 90 minút, pokiaľ možno s prestávkou v strede

Agenda

  • Čo je akademická integrita?
  • Používanie zdrojov informácií
  • Porušenia akademickej integrity
  • Zodpovednosť
  • Diskusia: Čo by sme s tým mali urobiť?

Material files:

o2-c-4-sk-students

<< Materials list