Günlük Yaşamdan Bir Örnek: Fevri Bir Karar

Günlük Yaşamdan Bir Örnek: Fevri Bir Karar
<< Materials list

Günlük Yaşamdan Bir Örnek: Fevri Bir Karar

19. 10. 2019

Material languages:

Turkish

File content types:

Activity

Material authors:

Razi Salim, Mustafa Çoban

Recommendes:

ENAI recommended

Bu belge, akademik dürüstlük değerlerinin profesyonel yaşamdaki önemini gösteren, günlük yaşamdan bir örnektir. Bu, ayrıca Erasmus+ projesi dahilinde sektörler arası işbirliğin akademik dürüstlük üzerine yapılmış olduğu Toolkit’in bir parçasıdır.

Bu, dinleyicilere sunulan öğretici notlar ve düşünsel sorular ve/veya diğer görevler eşliğinde kullanıma hazır bir örnek olaydır. Daha fazla örnek olayı bulmak için: ENAI database of educational materials

  • Hedef kitle: Mezun öğrenciler, yeni fakülteler, genç araştırmacılar
  • Özet: Resmi olarak belirlendiği takdirde intihal için en ağır cezalar
  • Amaç: Öğrencilere profesyonel iş hayatındaki akademik sahtekarlığın sonuçlarını düşünmelerine yardımcı olmak
  • Süre: 30 dakika
<< Materials list