Jak se vyhnout plagiátorství

Příručka pro studenty je výstupem centralizovaného rozvojového projektu MŠMT „Posílení prevence plagiátorství ve studentských pracích“ a představuje shodu autorského kolektivu z osmi českých univerzit. Myšlenkově vychází z příručky pro akademické pracovníky, je však kompaktnější a čtivější. Shrnuje základní informace, které by měl každý student vědět, aby se nedopustil neúmyslného plagiátorství. Příručka rozebírá původnost prací a pravidla odkazování na použité zdroje. Dále se zabývá podobami plagiátorství, příklady známých plagiátů a postihováním plagiátorství. Závěrem poskytuje několik praktických rad a tipů.

<< Materials list