Kötü bir akademik çalışmayla intihal arasındaki sınır çizgisi nerede?

<< Materials list

Kötü bir akademik çalışmayla intihal arasındaki sınır çizgisi nerede?

28. 10. 2019

Seminerin Düzeni

  • İntihal örnekleri
  • İntihalin ve akademik sahtekarlığın tanımları
  • Örneklerin değerlendirilmesi
  • İntihal yapılma nedenleri
  • Tartışma

Özet:

Atölye, katılımcıların konu başlıkları ve tartışmalar hakkında düşünmelerini sağlayan bilgi ve faaliyetlerin bir karışımıdır. Ayrıca Avrupa çapında intihal ile ilgili anketlerden elde edilen sonuçları da sunmaktadır. Katılımcıların kişisel deneyimlerini paylaşmaları teşvik edilir.

Bu atölyede intihali anlama üzerine konuşacağız, birkaç senaryo tartışacağız ve intihallerin şiddetini değerlendireceğiz. Ayrıca, öğrencileri intihal etmeye yönlendiren sebepleri göz önünde bulunduracağız ve önlenmeyi ve önlenmenin gerekli bir parçası olan politika ve cezaları tartışacağız. Önleme gelince, Avrupa çapında projede toplanan en iyi uygulamaları paylaşacağız.

Sonunda, intihal tespitinin teknik yönlerine kısa bir giriş yapılacaktır: İntihal tespit araçlarının neler olduğunu, bunların sınırlarını ve benzerlik raporlarını nasıl okunabileceğine değinilecek.

<< Materials list