Na akademickou etiku není nikdy příliš brzy!

Workshop o akademické etice pro středoškolské učitele

Poznámka: tento workshop je dostupný v angličtině také jako webinář „Integrity as a classroom”.

Osnova workshopu

1. Plagiátorství a akademická etika

 • Cíle:
  • Ujasnit si pojmy „plagiátorství“ a „akademická etika“
  • Diskutovat hranici plagiátorství nad konkrétními příklady
 • Délka: cca 60 minut
 • Materiály:
 • Prezentace: Kde je hranice plagiátorství?
 • Pracovní list: Kde je hranice plagiátorství? – vytištěný, aby se mohl rozdat účastníkům
 • Doporučení: tabule nebo flipchart, kam budete zapisovat výsledky hlasování o tom, zda jednotlivé případy jsou nebo nejsou plagiátorství

2. Autorské právo v práci učitele

 • Cíle:
  • Správně používat zdroje jiných autorů
  • Jednoduše sdílet svoji vlastní práci s ostatními a zároveň chránit svoje autorská práva
  • Porozumět licencím Creative Commons a umět je používat
 • Délka: cca 30 minut
 • Materials:
 • Prezentace: Autorské právo v práci učitele
 • Doporučení: prohlížeč s otevřeným webem https://creativecommons.org/choose (měl by se automaticky zobrazit v češtině). Obrazovku promítněte účastníkům, abyste jim ukázali, jak použít Creative Commons pro vlastní práci.

3. Contract cheating (práce psané na zakázku)

 • Cíle:
  • Porozumět, co je contract cheating a jak je rozšířený
  • Znát způsoby, jak jej odhalit
  • Znát způsoby, jak mu efektivně předcházet
 • Délka: 60 minut
 • Materiály:
 • Prezentace: Contract cheating

4. Závěr

 • Otázky pro diskuzi s účastníky:
  • Co si sebou z tohoto workshopu odnášíte?
  • Jaké jsou hlavní myšlenky, které budete sdílet se svými kolegy?
  • Ovlivní workshop nějak Vaši výuku? Jak?
  • Je něco, co můžete změnit nebo využít hned zítra?
<< Materials list