Príklad z reálneho života: Sladká pomsta

Príklad z reálneho života: Sladká pomsta
<< Materials list

Príklad z reálneho života: Sladká pomsta

02. 09. 2019

Tento dokument je príkladom z reálneho života ilustrujúci dôležitosť hodnôt akademickej integrity v profesionálnom živote. Bol vytvorený ako súčasť Nástrojov pre medzisektorovú spoluprácu z hľadiska akademickej integrity (Toolkit for cross-sector cooperation in terms of academic integrity) v rámci projektu Erasmus +.

Ide o prípadovú štúdiu pripravenú na použitie spolu s didaktickými poznámkami a diskusnými otázkami a / alebo inými úlohami pre poslucháčov. Viac prípadových štúdií nájdete v databáze vzdelávacích materiálov ENAI: ENAI database of educational materials.

  • Cieľová skupina: študenti práva
  • Zhrnutie: Dôsledky akademickej nečestnosti (predloženie práce napísanej na objednávku) v profesionálnom živote
  • Cieľ: Uvažovať o následkoch podvádzania a zvažovať dôveryhodnosť podvodníka v podnikaní
  • Čas: 30 min

Material files:

o2-B-4-SK_sweet-revenge

<< Materials list