Příklad ze života: Chov plazů

Příklad ze života: Chov plazů
<< Materials list

Příklad ze života: Chov plazů

17. 06. 2019

Tento dokument obsahuje příklad ze života, který ilustruje, jak důležité jsou hodnoty akademické etiky i v profesionálním životě.  Jedná se o případovou studii, která je doplněná o didaktické poznámky pro učitele, a úkoly či podněty k diskuzi pro publikum. Přiložené soubory obsahují dokument s textem příběhu a didaktickými poznámkami, a prezentaci připravenou k použití ve výuce.

Příklad Chov plazů popisuje případ, kdy student podvodem u zkoušky vynechá důležitou součást vzdělání, což později vede k významnému selhání v profesním životě. Cílem je uvědomit si možné následky vynechání znalosti, která ve školním prostředí může působit minoritně, ale ve skutečnosti je pro danou profesi velmi důležitá.

  • Cílová skupina: žáci a studenti (ZŠ, SŠ, VŠ), účastníci profesního vzdělávání (přednostně, ale ne nezbytně oblast biologie nebo práce se zvířaty)
  • Délka: 10 minut

Material files:

o2-b-2-cz_turtles

<< Materials list