Primer iz resničnega življenja: Nezaupanje (poslovna etika)

Primer iz resničnega življenja: Nezaupanje (poslovna etika)
<< Materials list

Primer iz resničnega življenja: Nezaupanje (poslovna etika)

19. 10. 2019

Material languages:

Slovenian

File content types:

Activity

Target groups:

University students

Material authors:

Tauginiene Loreta

Recommendes:

ENAI recommended

Ta dokument je primer iz resničnega življenja in prikazuje pomen akademske integritete v profesionalnem življenju.
Pripravljen je bil kot del Orodja za medsektorsko sodelovanje v smislu akademske integritete (Toolkit for crosssector cooperation in terms of academic integrity) znotraj Erasmus+ projekta.
Pripravljen je za takojšno uporabo, vsebuje didaktične opombe in vprašanja za diskusijo ter/ali druge naloge.
Več primerov je na voljo na ENAI database of educational materials (https://www.academicintegrity.eu/wp/allmaterials/?key-words%5b%5d=real-life-example)

  • Ciljna publika: študenti (pripravljeno za poslovno administracijo, a je lahko uporabljeno za vse).
  • Povzetek: vrsta postopkov, ki bi jih bilo treba speljati v primeru vprašljivih praks na delovnem mestu.
  • Cilj: prepoznati vrste strokovnih napak in možne rešitve; upoštevajte kredibilnost vsakega zaposlenega.
  • Trajanje: 30 minut.
<< Materials list