Reālās dzīves piemērs: Rāpuļu audzētava

Reālās dzīves piemērs: Rāpuļu audzētava
<< Materials list

Reālās dzīves piemērs: Rāpuļu audzētava

30. 06. 2019

Šis dokuments apraksta reālās dzīves piemēru, kas demonstrē akadēmiskā godīguma vērtību nozīmi profesionālajā darbībā. Tas ir daļa no Rīkkopas starpnozaru sadarbībai akadēmiskā godīguma jomā, kas tika izstrādāta Erasmus+ projekta ietvaros.

Tas ir lietošanai gatavs situācijas apraksts, kas ir papildināts ar didaktiskām piezīmēm un diskusijas jautājumiem un/vai citiem uzdevumiem, kas var tikt iedoti mērķauditorijai. Vairāk situācijas aprakstu ir pieejami ENAI mācību materiālu datubāzē.

  • Mērķauditorija: skolēni, profesionālās pilnveides programmas dalībnieki (vēlams, bet nav obligāti ar bioloģijas/darba ar dzīvniekiem specializāciju).
  • Kopsavilkums: zināšanu trūkums, kas ir izveidojies krāpšanas dēļ, izraisa neveiksmi profesionālajā darbībā.
  • Mērķis: apzināties iespējamās sekas trūkstošajām prasmēm un zināšanām, kas ir svarīgas konkrētajā profesijā.
  • Ilgums: 10 minūtes.
<< Materials list