Reālās dzīves piemērs: Salda atriebība

Reālās dzīves piemērs: Salda atriebība
<< Materials list

Reālās dzīves piemērs: Salda atriebība

30. 06. 2019

Material languages:

Latvian

File content types:

Activity

Target groups:

University students

Recommendes:

ENAI recommended

Šis dokuments apraksta reālās dzīves piemēru, kas demonstrē akadēmiskā godīguma vērtību nozīmi profesionālajā darbībā. Tas ir daļa no Rīkkopas starpnozaru sadarbībai akadēmiskā godīguma jomā, kas tika izstrādāta Erasmus+ projekta ietvaros.

Tas ir lietošanai gatavs situācijas apraksts, kas ir papildināts ar didaktiskām piezīmēm un diskusijas jautājumiem un/vai citiem uzdevumiem, kas var tikt iedoti mērķauditorijai. Vairāk situācijas aprakstu ir pieejami ENAI mācību materiālu datubāzē.

  • Mērķauditorija: jurisprudences studenti
  • Kopsavilkums: akadēmiskā negodīguma  (līguma krāpšanas) sekas profesionālajā darbībā
  • Mērķis: pārdomāt krāpšanas sekas un apsvērt krāpnieka uzticamību uzņēmējdarbībā
  • Ilgums: 30 minūtes
<< Materials list