Realaus gyvenimo pavyzdys: roplių veislynas

Realaus gyvenimo pavyzdys: roplių veislynas
<< Materials list

Realaus gyvenimo pavyzdys: roplių veislynas

04. 08. 2019

Šis dokumentas yra realaus gyvenimo pavyzdys, iliustruojantis akademinio sąžiningumo vertybių svarbą profesiniame gyvenime. Jis buvo sukurtas kaip Priemonių rinkinio tarpsektoriniam bendradarbiavimui akademinio sąžiningumo srityje dalis Erasmus+ projekte.

Tai paruoštas naudoti atvejo aprašymas, papildytas didaktinėmis pastabomis, klausimais diskusijai ir (arba) kitomis užduotimis auditorijai. Daugiau atvejų aprašymų rasite ENAI mokymo medžiagos duomenų bazėje.

  • Tikslinė auditorija: mokiniai, profesinio tobulinimosi mokymų dalyviai (pageidautina biologijos ar darbo su gyvūnais sričių, tačiau nebūtinai)
  • Santrauka: dėl žinių trūkumo (kurį lėmė sukčiavimas) profesinėje veikloje patirta nesėkmė
  • Tikslas: suprasti galimas tam tikrai profesijai būtinų gebėjimų ir žinių trūkumo pasekmes
  • Trukmė: 10 minučių
<< Materials list