Realaus gyvenimo pavyzdys: saldus kerštas

Realaus gyvenimo pavyzdys: saldus kerštas
<< Materials list

Realaus gyvenimo pavyzdys: saldus kerštas

04. 08. 2019

Šis dokumentas yra realaus gyvenimo pavyzdys, iliustruojantis akademinio sąžiningumo vertybių svarbą profesiniame gyvenime. Jis buvo sukurtas kaip Priemonių rinkinio tarpsektoriniam bendradarbiavimui akademinio sąžiningumo srityje dalis Erasmus+ projekte.

Tai paruoštas naudoti atvejo aprašymas, papildytas didaktinėmis pastabomis, klausimais diskusijai ir (arba) kitomis užduotimis auditorijai. Daugiau atvejų aprašymų rasite ENAI mokymo medžiagos duomenų bazėje.

  • Tikslinė auditorija: teisės studijų krypties studentai
  • Santrauka: akademinio nesąžiningumo (nesavarankiško kūrinio rengimo) pasekmės profesiniame gyvenime
  • Tikslas: apmąstyti galimas sukčiavimo pasekmes ir apsvarstyti, kiek sukčiautojas gali būti patikimas versle
  • Trukmė: 30 minučių
<< Materials list