Workshop: Kde je hranice plagiátorství?

Workshop: Kde je hranice plagiátorství?
<< Materials list

Workshop: Kde je hranice plagiátorství?

07. 03. 2019

Key words:

Plagiarism

Material languages:

Czech

File content types:

Workshop

File type:

Presentation

Recommendes:

ENAI recommended

Prezentace (a zároveň osnova) k workshopu Kde je hranice plagiátorství?

Cílem workshopu slouží je rozšíření znalostí o problematice plagiátorství, snažší orientace v této problematice a seznámení se s možnostmi prevence.

Obsah:

  • Úvod: Ukázky konkrétních prací obsahující plagiátorství
  • Definice plagiátorství
  • Aktivita: 8 scénářů popisujících práce obsahující plagiátorství, jejich rozlišení a diskuze nad nimi
  • Srovnání s výsledky celoevropského výzkumu
  • Příčiny plagiátorství
  • Prevence plagiátorství
  • Technické prostředky odhalování plagiátů

Workshop je primárně určený pro vysokoškolské učitele a studenty, ale lze jej jednoduše modifikovat pro jiné cílové skupiny.

___________

English: Presentation (and an outline) for a workshop Where is the borderline of plagiarism?

<< Materials list